Loga a logotypy

Co je to logo a co logotyp?

 Logo je grafický symbol, který vizuálně identifikuje společnost, jednotlivce, výrobek nebo událost. Pokud je tento symbol doplněn textem (názvem), jedná se o logotyp.

 Jestliže ho navíc zaregistrujeme, získáme kombinovanou obchodní známku.

 Součástí poskytovaných služeb je i registrace obchodní známky na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ukázka tvorby logotypu:

Základní určení logotypu

Při prvním sezení byly s klientem probrány základní rysy logotypu: je určen pro sportovní klub se zaměřením na extrémní pojetí sportovních aktivit. Nebylo vytyčeno žádné omezení jak pro vzhled, tak i barvu.
Po té bylo předloženo několik návrhů/skic.
Poznámky při tvorbě logotypu

Vytvoření návrhů

Skicy byly dále přepracovány pomocí grafických programů k dalšímu posouzení a vyjádření názorů.
Bylo rozhodnuto o barevném pojetí: použití oranžové, zelené a případně černé barvy.
Tvorba logotypu - upřesnění

 

Tvorba logotypu - první návrhy

Opravy a změny

Klient si vybral jeden z návrhů, následovaly další úpravy a změny tak, aby to přesně odpovídalo jeho představám.

Po té byla další verze (viz vpravo) předložena ke schválení. Zde vzešel požadavek na zjemnění výsledného logotypu, zaoblení hran.

Tvorba logotypu - opravy a změny

Tvorba logotypu - opravy a změny

Dokončení

Logotyp byl dotvořen do jeho definitivní podoby, to znamená, že byl převeden do křivek a definovány jeho barvy. Klient obdržel logotyp připravený pro všechna myslitelná použití, samozřejmě včetně licence pro jeho výhradní používání.
Byl rovněž vypracován logomanuál viagra generika. Ten určil povolená a zakázaná použití loga, definoval jeho barevnost, podobu v černé a bílé apod.
Jeho součástí je rovněž definice firemních fontů a další podklady, potřebné k využití potenciálu nového logotypu.
Tvorba logotypu - konečná podoba

 

Tvorba logotypu - Konečná podoba

 

Příklady aplikace logotypu  na firemních a reklamních materiálech
Realizovali jsme všechny uvedené ukázky kromě dresu.

 

Příklady aplikace logotypu